Utredning for vegsystemet ved Gardermoen Næringspark er ferdigstilt

— Statens vegvesen har utredet vegsystemet knyttet til Gardermoen Næringspark. I utredningen (grunnlagsdokumentet) anbefales det at en redusert versjon av regulert kryss V23 bør legges til grunn for langsiktig utvikling av hovedvegnettetknyttet til Gardermoen Næringspark. I tillegg anbefales det å etablere et forprosjekt for å se på flere kortsiktige tiltak både på riks- og fylkesvegene i området. Arbeidet er også et grunnlag for prioriteringer i NTP 2022-2033)