Reguleringsplan for E6 Yttervik–Skamdalen til høring

— Forslag til detaljregulering for E6 Yttervik–Skamdalen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rana kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak.

Detaljregulering for E6 Flym–Lille Majavatn offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum til Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense til Majahaugen, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.