Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Prekvalifiseringen for E6 Svenningelv–Lien er ferdig, og det er valgt ut tre entreprenører til konkurransen om å bygge strekningen med oppstart høsten 2021.

Følgende tre entreprenører er invitert med videre og kan gi inn tilbud:

  • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
  • Leonhard Nilsen & Sønner AS
  • OHL-Puentes JV – E6 Svenningelv–Lien (Joint venture Obrascón huarte lain s.a og Puentes y Calzadas Infraestructuras

Gjennom vinteren og våren 2021 skal de leverandørene som er prekvalifisert utarbeide sine løsninger og tilbud. Det antas at kontrakt kan skrives før sommerferien og at byggearbeidene vil kunne starte høsten 2021.

Omfattende arbeid

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av omkring 10,3 km ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien på vestsiden av Trofors. Hele strekningen er i Grane kommune i Nordland.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

  • To tunneler ca. 2 km og ca. 90 meter
  • To store bruer – over elva Vefsna og Svenningelva
  • Ca. 7,7 km veg i dagen i jomfruelig terreng, og påkobling til eksisterende E6.
  • Bygging av ca. 2,8 km fylkeskommunale, kommunale og private veger.
  • Forsterkning av ca. 2 km kommunal veg. 
  • Bygging av driftsveger og adkomstveger med en samlet lengde på ca. 1,7 km. 
  • Fire kanaliserte kryss.
Aktuelt for fylke(r): Nordland