Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Byggingen av den drøyt 620 meter lange tunnelen sør om Røssvoll i Rana er i gang.

Tunnelen er en del av parsellen Fallheia-Sandheia i utbyggingsprosjektet E6 Helgeland nord. Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget, og tirsdag den 5. april gikk den første salven.

Se video nederst i saken.

Tunnelen drives fra sør mot nord, og gjennomslaget er ventet å skje før sommerferien.

- På andre siden skal vegen fortsette over Langvassåga på en helt ny bru. Når denne vegen åpner slipper trafikantene unna den velkjente nittigraderssvingen ved Røssvollneset, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Fra Langvassåga skal nye E6 gå et stykke ovenfor dagens europaveg, og den kobles på eksisterende veganlegg på Røssvollsletta, like sør for Sandheia.

Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018. Dette er en av tre parseller Hæhre jobber på akkurat nå. De andre to er strekningene Urlandå-Skamdal, sør om Mo i Rana, og Tjæraskaret-Eiterå.

 

Første salve for ny tunnel

Aktuelt for fylke(r): Nordland