Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Alle tre tilbydere som vil bygge E6 Helgeland nord har takket ja til å være med i den konkurransepregede dialogen.

Statens vegvesen har gjennomført oppstartsmøte med entreprenørene NCC, Hæhre og Leonhard Nilsen & Sønner, og alle er med videre til dialogfasen.

-Entreprenørene vil legge fram sine første konseptforslag 12. januar og vi vil følge disse opp i dialogmøte med den enkelte aktør fra 20. til 22. januar, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

I forslagene til konsept skal entreprenørene i grove trekk gjøre rede for hvordan de vil løse oppgaven å bygge og drifte ny E6 mellom Korgen og Bolna.

Blant annet må de forklare hvordan de forskjellige konstruksjonene skal bygges (som bru, veg og rasteplasser), samt hvordan trafikken skal avvikles i byggeperioden.

Dialog skal gi de beste løsningene

- Med andre ord er det ikke snakk om ferdige byggetegninger. Men det de leverer skal gjøre oss i stand til å vurdere hvorvidt løsningene de velger er gode nok. Vi vil komme med innspill og tilbakemeldinger, slik at forslagene kan justeres gjennom hele dialogfasen, sier Pedersen.

Når de endelige forslagene er klare, erklærer Statens vegvesen dialogen for avsluttet, og entreprenørene blir bedt om å levere det endelige pristilbudet.

- Hvis alt går som planlagt signerer vi kontrakten før sommeren til neste år. Valgt entreprenør vil deretter gjøre ferdig prosjekteringen, og spaden kan gå i jorda utpå høsten, sier Pedersen.

Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord.
Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord. Foto: Gunnar Nilsen
Aktuelt for fylke(r): Nordland