Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Stengingen ved Aspnes nord for Mosjøen utvides: fra tirsdag 17. oktober vil E6 være stengt hele døgnet.

Vegen har vært stengt på kvelds- og nattestid siden midten av september. Den siste operasjonen som skal gjøres her er imidlertid mer omfattende enn arbeidet hittil. Derfor blir E6 stengt hele døgnet i perioden 17. oktober-7. november.

- Skanska skal ta ned en stor steinur, som ligger oppover en bratt skråning. Her er det snakk om både store steinblokker og løsmasser. Vegen må holdes helt stengt frem til de er ferdige, ettersom arbeidet medfører fare for nedfall på vegen, sier byggeleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Omkjøring er skiltet langs fv. 78 gjennom Drevjadalen.

Slik stenges vegen

Den døgnkontinuerlige stengingen starter kl. 06:00 tirsdag 17. oktober. Etter at steinura er tatt ned, senest 7. november, vil E6 være stengt på kvelds- og nattestid – fra kl. 20 til 02, mandag til lørdag.

I løpet av uke 47 avsluttes det pågående arbeidet, og E6 åpnes for fri ferdsel igjen.

Ferdig i 2021

Jobben som gjøres ved Aspnes er en del av forarbeidene til drivingen av en 700 meter lang tunnel. Denne skal bli en del av strekningen Åkvik-Mjåvatn, som er én av syv parseller i prosjektet E6 Helgeland sør.

Skanska er hovedentreprenør i prosjektet, og sammen med sine underentreprenører skal de bygge og utbedre i alt 58 kilometer europaveg mellom Nord-Trøndelag grense og Korgfjellet.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.

Omkjøring er skiltet langs fv. 78 gjennom Drevjadalen

E6 ved Aspnes i Vefsn kommune blir stengt hele døgnet i perioden 17. oktober-7. november. Foto: Kent Gøran Johansen
Aktuelt for fylke(r): Nordland