Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Prosjekt E6 Helgeland øker gradvis bemanningen og erverver grunn, for å være klar til bygging dersom det politiske klarsignalet kommer.

Ledige stillinger som byggeledere ble lyst ut første gang i begynnelsen av januar. Intervjuene er nå gjennomført, og prosjektet er i prosessen med å ansette i første runde.

- Dersom prosjektet vedtas, regner vi med å bemanne opp organisasjonen i første runde med rundt ti stillinger, sier prosjektleder Bård Nyland.

Prosjektet har også gjennomført tre interne ansettelser, av to byggeledere og en HMS-koordinator.

Forarbeidet gjøres nå

Prosjektorganisasjonen jobber nå med konkurransegrunnlagene. I tillegg kjøpes eiendom der det er nødvendig, langs hele strekningen fra nord til sør.

- Finansieringen av E6 Helgeland er ikke politisk vedtatt ennå, men vi gjør en del forarbeid nå, slik at vi er forberedte dersom vedtaket kommer i Stortinget. Da unngår vi forsinkelser, sier Nyland.

Vegen videre

E6 Helgeland nord skal bygges som en totalentreprise. Det betyr at entreprenøren får ansvaret både for prosjektering, bygging og drift av ti parseller på strekningen Korgen – Bolna.

- Dersom finansieringen blir vedtatt i Stortinget vil vi starte med prekvalifisering av entreprenørene, hvor vi avdekker hvilke aktører som har den nødvendige kapasitet og kompetanse til å påta seg jobben, sier Nyland.

Deretter innledes en såkalt konkurransepreget dialog med kvalifiserte entreprenører. Formålet med dialogen er å identifisere og fastslå hvordan Statens vegvesen sine krav og behov best kan oppfylles. Til sist gjennomføres en anbudskonkurranse basert på løsninger som kommer fram i dialogen.

- Denne prosessen er mer tidkrevende enn en vanlig anbudsrunde. Den enkelte entreprenør skal skissere for oss hvordan prosjektet skal realiseres, innenfor gitte rammer. Vi regner med at det vil gå rundt ti måneder fra et stortingsvedtak til spaden går i jorda, sier Nyland.

For mer informasjon:

Prosjektleder Bård Nyland, telefon 952 42 741 

Aktuelt for fylke(r): Nordland