Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til reguleringsplan for E6 Åkvik–Mjåvatn i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 21.03.2013 – 02.05.2013.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Plandokumenter finner du også:

  • ved Statens vegvesen sine lokaler i Mosjøen og Rådhuset i Mosjøen og
  • oversendes pr. post ved forespørsel.

Åpent møte

Vegvesenet vil også informere om planforslaget på et åpent folkemøte på Sandvik folkehøgskole tirsdag 9. april klokka 19.00.

Merknader/innspill til planprosessen sendes innen 2. mai 2013 til:

  • eventuelt Statens vegvesen,
    Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ

Ved eventuelle spørsmål kan Dagfinn Brækken kontaktes på telefon 751 14 805/ 950 23954, eventuelt .

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland