Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til reguleringsplan for E6 Kulstaddalen nord–Åkvik i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 16. mars – 29. april 2013.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Plandokumenter finner du:

  • ved Statens vegvesen sine lokaler i Mosjøen og Rådhuset i Mosjøen og 
  • oversendes pr. post ved forespørsel.

Åpent møte

Vegvesenet vil også informere om planforslaget på et åpent folkemøte på Baågneset grendehus torsdag 4. april kl. 1900.

Merknader/innspill til planprosessen sendes innen 29. april 2013 til:

  • eventuelt Statens vegvesen,
    Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ
Aktuelt for fylke(r): Nordland