Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 7. november ble de siste meterne av delprosjektet E6 Helgeland nord i Rana kommune nord tatt i bruk.

Til sammen er 62 kilometer ny europaveg mellom kommunegrensa Rana/Hemnes og Bolna overlatt til trafikantene. Det aller meste av den nye vegen var allerede tatt i bruk da snorklippen ble foretatt for siste rest, inkludert nye Krokstrand bru ved foten av Saltfjellet.

–Dette var siste flaskehals mellom Korgen og Bolna, og nå er den borte. Gjennom de siste fire årene har vi bygget et topp moderne veganlegg og fjernet noen av de verste E6-strekningene i landet, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Større deler av det nye veganlegget har fartsgrense 90 kilometer i timen.

Siste finish til våren

Det første spadetaket for E6 Helgeland nord ble tatt i september 2015 i parsellen Urlandå–Skamdal, sør for Mo i Rana. De første parsellene ble åpnet for trafikantene et par år senere, og gjennom byggetiden har nye strekninger blitt åpnet fortløpende.

Det gjenstår fortsatt noe etterarbeid langs den nye vegen. Sidearealer skal ordnes opp i og revegeteres, i tillegg til at en rasteplass ved Krokstrand skal gjøres ferdig. Dette arbeidet gjøres til neste år, når snøen forsvinner og tæla går.

Nord-Norges største vegprosjekt

E6 Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i vegpakken E6 Helgeland. Til sammen skal det bygges og utbedres 132 kilometer europaveg mellom grensa til Nord-Trøndelag og Saltfjellet. De andre to delprosjektene er E6 Helgeland sør og Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Kostnadsrammen for prosjektet er rundt 7,5 milliarder kroner (2019). E6 Helgeland er per i dag Nord-Norges største vegprosjekt.

Krokstrand i Rana kommune ligger ved foten av Saltfjellet. Sør og nord for tettstedet åpnes totalt 6,5 kilometer ny E6 før fellesferien. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland