Lørdag 17. desember starter ferien på anlegget E6 Helgeland nord. For trafikantene betyr det fri ferdsel gjennom hele området frem til over nyttår.

Hæhre Entreprenør AS jobber i dag i seks av ti parseller i prosjektet. I anleggsområdene reguleres trafikken med både nedsatte fartsgrenser, lysregulering og manuell dirigering.

- Nedriggingen er i gang og på lørdag vil det meste av arbeidsvarsling på strekningen være borte, og det blir to kjørefelt hele vegen, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Hæhre er tilbake i Rana den 4. januar, og fra den datoen blir det igjen full aktivitet i alle parsellene det jobbes i.

Korgfjelltunnelen åpner onsdag

Lenger sør på E6 går det mot juleferie også i Korgfjelltunnelen. Den er under oppgradering, og for tiden avvikles trafikken med ledebil alle dager. Men når prosjektet tar ferie onsdag 21. desember blir tunnelen åpnet for trafikk i begge retninger.

Også her gjenopptas arbeidet 4. januar.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no

Hæhre Entreprenør AS jobber nå i seks av de i alt ti parsellene i prosjektet E6 Helgeland nord. Dette bildet er tatt i Skamdalen, hvor bygging av en ny bru over Skamdalselva er godt i gang. Foto: Jan Fredrik Eliassen
Aktuelt for fylke(r): Nordland