Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør AS signerte i dag, onsdag 24. juni, kontrakten for prosjektet E6 Helgeland nord.

- Dette er en dag vi har gledet oss til lenge. Hæhre er en stor og erfaren aktør, som har svart meget godt på kriteriene vi har satt i dette prosjektet. Nå ser vi frem til å sette i gang arbeidet med å bygge ny europaveg, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Les også: Hæhre tildeles vegutviklingskontrakten


Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i vegpakken E6 Helgeland. Kontrakten har en verdi på drøye 1,9 milliarder kroner, og inkluderer prosjektering og bygging av 62 kilometer veg mellom Korgen og Bolna.

I tillegg skal entreprenøren drifte hele strekningen, samt E12 til Sverige, i 15 år. Hæhre overtar driftsansvaret for vegen allerede 1. september.

- Endelig går vi inn i byggefasen. Entreprenøren fortsetter nå med prosjekteringen, og så skal vi ha våre første samhandlingsmøter i august, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

De første tegn til byggingen vil synes om kort tid, når Hæhre starter etableringen av rigg, samt skoging i traseen for ny veg. I løpet av høsten vil det være full anleggsaktivitet på strekningen.

Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord.
Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord. Foto: Lisa Sundstrøm
Aktuelt for fylke(r): Nordland