Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Første spadetak i prosjektet E6 Helgeland sør ble tatt mandag ettermiddag.

- Vi er glade for endelig å være i gang også i sør. E6 Helgeland er et viktig vegprosjekt både for regionen, landsdelen for øvrig og for alle som ferdes langs europavegen gjennom Nordland, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Markeringen av byggestarten skjedde mandag 15. mai, med tre symbolske spadetak av regionvegsjefen, administrerende direktør Ståle Rød i Skanska og statssekretær Tom Cato Karlsen. Markeringen skjedde på parsell fem, Åkvik-Mjåvatn, ved Sandvik nord for Mosjøen.

Full produksjon etter sommeren

E6 Helgeland sør består av syv delstrekninger (parseller) mellom Korgfjellet og grensa til Nord-Trøndelag.

- Byggeaktiviteten kommer til å tilta utover våren og sommeren. Nå er vi i gang nord for Mosjøen og snart bygger Skanska også sør for Tosenkrysset, E6/fv. 76. Etter sommerferien vil vi ha full produksjon, sier delprosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

Tidvis stengt veg

Byggeaktiviteten vil naturlig nok være merkbar både for naboer til anlegget og for trafikantene. Arbeidet medfører en del støy, nedsatt fartsgrense og tidvis stengt veg.

- Blant annet på strekningen Åkvik-Mjåvatn skal nye E6 gå nokså parallelt med dagens veg. Så når vi sprenger i linja må vi holde E6 stengt, i inntil 20 minutter av gangen, sier Livik.

Trafikanter oppfordres til å sjekke 175.no for til enhver tid oppdaterte trafikkmeldinger.

Ferdig i 2021

E6 Helgeland sør er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland. Som søsterprosjektet lenger nord, bygges prosjektet ut etter en vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av den nye vegen. I tillegg har Skanska ansvar for drift og vedlikehold av strekningen i 15 år.

Parsellene kommer til å bli åpnet fortløpende og i løpet av 2021 skal hele prosjektet være ferdig.

Se video

Administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge (t.v.), statssekretær Tom Cato Karlsen og regionvegsjef Torbjørn Naimak tok de obligatoriske første spadetakene for E6 Helgeland sør mandag 15. mai. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland