Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka starter Hæhre byggingen av ny E6 mellom Messingslett og Storvoll.

Dette er parsell seks i prosjektet E6 Helgeland nord, som er ett av tre delprosjekter i vegutviklingspakken E6 Helgeland.

- Den første tiden jobber vi hovedsakelig utenfor dagens vegtrasé, så konsekvensene for trafikantene blir ikke så store. Men fartsgrensen er redusert til 70 kilometer i timen gjennom området, og det blir naturlig nok en del anleggstrafikk, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Anleggsrigg på Krokstrand

Hæhre Entreprenør AS har sin hovedrigg ved Røssvoll flyplass, hvor rundt 140 anleggsarbeidere holder hus. I forbindelse med oppstart i parsellene lenger nord etableres nå en ny rigg på Krokstrand. Hæhre har inngått en avtale med Krokstrand Kafé og Overnatting om drift av riggen, som skal ha kapasitet til i overkant av 40 arbeidere.

I månedsskiftet oktober/november starter også arbeidet i parsell syv, strekningen Storvoll-Raudfjellfors. Også her blir konsekvensene for trafikantene minimale, men fartsgrensen gjennom området blir satt ned til 70 km/t.

Lysregulering ved Eiterå

I løpet av september eller oktober trappes arbeidet i parsell fire opp. Da blir det lysregulering fra Eiterå bru til strøsandlageret til Mesta.

- Her skal Hæhre jobbe helt inntil dagens E6, og dermed må vi ha lysregulering og enveiskjøring her en periode, forteller Maas Pedersen.

62 kilometer ny E6

Første spadetak for E6 Helgeland nord ble tatt den 2. september i 2015 og de neste årene skal det bygges og utbedres i alt 62 kilometer europaveg, fordelt på ti parseller.

Parsell én, strekningen Urlandå-Skamdal, sør om Mo i Rana, åpnes allerede neste høst. Øvrige parseller åpnes fortløpende frem mot 2020, når hele prosjektet skal være ferdig.

Oppstart Messingslett–Storvoll

E6 Helgeland nord
Parsellen Messingslett-Storvoll er ca. 6,3 kilometer lang. Den nye vegen vil delvis følge dagens trasé, og delvis legges i ny trasé.
Aktuelt for fylke(r): Nordland