Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

De to sørligste E6 Helgeland sør-parsellene blir tatt ut av prosjektet. Årsaken er at prosjektet blir dyrere å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen, hvor den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet. Den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal. På grunn av disse planlegges nå vegen etter ny linje på steingrunn, for å redusere kostnadene og usikkerheten.

–Men kostnadsreduksjonen er ikke tilstrekkelig, og derfor må vi ta ut opsjonsparsellene. Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Stortingsproposisjonen som ligger til grunn for finansieringen av E6 Helgeland sør forutsetter kostnadsstyring gjennom bruk av opsjonsvilkår i kontrakten.

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen ca. 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensa til Nord-Trøndelag.

Aktuelt for fylke(r): Nordland