Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Utbyggingen kan starte neste høst.

Stortingsproposisjonen ble lagt frem i statsråd fredag den 19. juni.

- E6 Helgeland er et svært viktig prosjekt, ikke bare for helgelandsregionen, men for Nordland og hele Nord-Norge. Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen nå sier ja også til også den sørlige delen av prosjektet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Vegutviklingskontrakt også i sør

Prosjektet strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Korgen, en vegstrekning på drøye 13 mil. Her skal det bygges rundt 80 kilometer ny veg.

I likhet med Helgeland nord skal E6 Helgeland sør bygges etter en vegutviklingskontrakt. Denne gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging, samt drift av hele strekningen. Unntakene er strekningene Kapskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien, som skal bygges etter mer tradisjonelle kontrakter.

Byggestart neste høst

E6 Helgeland sør har en samlet kostnadsramme på 3,97 milliarder kroner (2015), hvorav 3,45 milliarder er statlige midler. De resterende 520 millionene tas inn med bompenger.

- Vi ønsker å få kunngjøringen ut så fort som mulig, og vil be departementet om tillatelse til å lyse ut jobben med forbehold om et stortingsvedtak. Byggingen kan komme i gang neste høst, sier Naimak.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her

Aktuelt for fylke(r): Nordland