Som en del av prosjekt E6 Helgeland har Statens vegvesen utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for hvor ny E6 bør bygges på strekningen Kulstaddalen nord – Åkvik i Vefsn kommune.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen blir også utlagt i Statens vegvesen sine lokaler:

  • Statens vegvesen sine lokaler i Mosjøen (Ytterøra 22),
  • Rådhuset
  • Biblioteket i Mosjøen.

Vi vil også gå gjennom planforslaget på et åpent folkemøte på Baågneset grendehus tirsdag 21. september klokken 19.00 2010.

Statens vegvesen håper du tar deg tid til å studere planbeskrivelsen, samt gi oss en tilbakemelding til
  eventuelt Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ.

Siste frist for å sende inn uttalelse er 17. oktober 2010.

Aktuelt for fylke(r): Nordland