Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Dialogen om E6 Helgeland nord er avsluttet, og alle tre entreprenører er invitert til å levere tilbud på jobben. Nå bemannes prosjektorganisasjonen opp.

Siden januar har Statens vegvesen vært i konkurransepreget dialog med de tre entreprenørene som har meldt sin interesse for prosjektet E6 Helgeland nord. I flere runder har løsninger blitt diskutert, og konsepter foreslått. Nå er samtalene over, og de tre entreprenørene er invitert til å levere tilbud på jobben.

- Vi er fornøyde med konseptene entreprenørene har presentert for oss. Dialogen har vært konstruktiv, og vi har fått presentert flere gode løsninger. Hensikten med den konkurransepregede dialogen er oppnådd, fastslår delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Entreprenørene Statens vegvesen har vært i dialog med, og som nå er invitert til å levere tilbud er NCC, Hæhre og Leonhard Nilsen & Sønner.


Oppbemanner prosjektorganisasjonen

Frist for innlevering av endelig tilbud er 22. mai, og Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene den 30. juni. Byggestart kan skje til høsten.

Før den tid skal flere nye stillinger fylles. Statens vegvesen søker nå etter byggeledere og kontrollingeniører, både for E6 Helgeland nord og for de andre to delprosjektene i pakken: Helgeland sør og Brattåsen-Lien.


Venter på ekstern kvalitetssikring

Delprosjektene Helgeland sør og Brattåsen-Lien er som kjent gjenstand for en ekstern kvalitetssikring (KS2). Den er det Veritas som gjennomfører på oppdrag fra Finansdepartementet.

- Vi har fått beskjed om at en foreløpig konklusjon vil være klar i løpet av mai, mens den endelige rapporten foreligger i begynnelsen av juni, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Parallelt med dette arbeidet jobber Statens vegvesen med ferdigstillelse av konkurransegrunnlagene. Når den eksterne kvalitetssikringen er ferdig kan en proposisjon fremlegges Stortinget for endelig finansieringsvedtak.

- Så fort vi har et stortingsvedtak, er vi klare til å sette i gang også med Helgeland sør og Brattåsen-Lien, sier Nyland.

Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord.
Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord. Foto: Gunnar Nilsen
Aktuelt for fylke(r): Nordland