Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

AutoPASS-avtale gir ti prosent rabatt ved passering i de to bommene for E6 Helgeland nord.

Innkrevingen av bompenger for E6 Helgeland nord skal skje både under og etter byggingen av den nye vegen. Innkrevingstiden er 15 år. Det er to bommer på strekningen, ved Reinforshei og Skamdal (se kart under). Dette er takstene i de to bommene:

 E6 SkamdalE6 Reinforshei
Lette kjøretøy1217
Tunge kjøretøy3651

Med AutoPASS-avtale får du ti prosent rabatt på disse takstene.

Har du allerede AutoPASS i bilen din?

I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bommene for E6 Helgeland nord.

Har du ikke AutoPASS?

Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Det betyr at du må tegne avtale med et annet selskap, for eksempel Fjellinjen, som du kan tegne avtale med her. Du kan også velge et annet selskap på denne siden.

Du får brikken din tilsendt i posten kort tid etter at du har tegnet avtale.

Dette skal vi bygge

Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland. Prosjektet strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna. Vi skal bygge og utbedre i alt 62 kilometer europaveg.

Den nye vegen blir tryggere og sikrer bedre framkommelighet og regularitet for næringsliv og øvrig trafikk. Dessuten blir reisetiden mellom nord og sør kortere.

Last ned AutoPASS-brosjyren

Til høyre i denne saken kan du laste ned AutoPASS-brosjyren, som gir deg ytterligere informasjon om AutoPASS for E6 Helgeland nord. Denne brosjyren blir distribuert til alle husstander i Rana og Hemnes kommune i løpet av uke 46.

Hvis du trenger mer informasjon eller hjelp til å tegne avtale, ta kontakt med Nordland Bompengeselskap AS.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland