Reguleringsplan for E6 Yttervik–Skamdalen til høring

— Forslag til detaljregulering for E6 Yttervik–Skamdalen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rana kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak.

Helgelandsvegen kontrakt er lyst ut

— Kontrakten innebærer prosjektering og bygging av 10,3 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien på vestsiden av Trofors.

Første delprosjekt er ferdig

— Torsdag 7. november ble de siste meterne av delprosjektet E6 Helgeland nord i Rana kommune nord tatt i bruk.

Redusert byggeaktivitet i ferien

— Entreprenørene som bygger nye E6 på Helgeland avvikler ferie de nærmeste ukene. Det betyr litt mindre plunder og heft for trafikantene.

Juleferie på Helgeland

— Denne uka legger E6 Helgeland-entreprenørene fra seg spadene. For juletrafikantene betyr det bedre fremkommelighet til over nyttår.