Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Drøye seks kilometer ny E6 åpnes i Rana før fellesferien.

Prosjektet E6 Helgeland nord nærmer seg ferdigstillelse. Gjennom de siste årene fra byggestarten i 2015 er over 4,5 mil ny europaveg overlatt til trafikantene. Før fellesferien blir det satt trafikk på ytterligere 6,5 kilometer.

–Det er snakk om fire kilometer fra Krokstrand og nordover, i tillegg til ca. 2,5 kilometer i parsellen Raufjellforsen–Krokstrand, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Forbi Krokstrand går E6 i en ny linje bak Krokstrand Kafé. Her bygger entreprenør Hæhre også en rasteplass med parkering. Rasteplassen og den nye brua blir åpnet senere i år.

62 kilometer ny veg

E6 Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Det første spadetaket ble tatt i september 2015 og i løpet av senhøsten skal alle parseller, totalt 62 kilometer ny veg, være åpnet for trafikantene.

Det vil gjenstå en del etterarbeid, som oppmerking og revegetering av sideterreng. Oppmerking på strekningen Strandjord-Raufjellforsen blir gjort i august. I tillegg skal deler av gamle E6 fjernes, blant annet gamle Messingslett bru over Ranaelva. Den blir revet våren 2020.

Deler av nye E6 fra Krokstrand og opp på Saltfjellet blir åpnet før fellesferien. Foto: Marius Skjerve Staulen
E6 opp på Saltfjellet fra Krokstrand

Krokstrand i Rana kommune ligger ved foten av Saltfjellet. Sør og nord for tettstedet åpnes totalt 6,5 kilometer ny E6 før fellesferien. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Før sommeren åpnes 6,5 kilometer ny europaveg nord og sør for Krokstrand. Her ser du dagens Krokstrand bru, og den nye brua, som ferdigstilles i høst. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland