E6 Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Spaden gikk i jorda 3. september 2015 og 7. november 2019, ble siste del av prosjektet åpnet for trafikk.

Til sammen er det bygget og utbedret 62 kilometer europaveg på en 125 kilometer lang strekning mellom kommunegrensa Rana/Hemnes og Saltfjellet. Hovedentreprenør var Hæhre AS.

Utbyggingen skjedde gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenør ansvar både for prosjektering og bygging av vegen, samt drift etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

Parseller:

  • Urlandå–Skamdal
  • Fallheia–Sandheia
  • Illhøllia–Tjæraskaret
  • Tjæraskaret–Eiterå
  • Strandjord–Messingslett
  • Messingslett–Storvoll
  • Storvoll–Raufjellforsen
  • Raufjellforsen–Krokstrand
  • Krokstrand sentrum
  • Krokstrand–Bolna
Kart E6 Helgeland nord
Kart E6 Helgeland nord Foto: Statens vegvesen

Kart E6 Helgeland nord, strekningene. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Rana
Fylker:
Nordland
Lengde:
62000
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
E6 Helgeland Nord (inklusiv Krokstrand sentrum-Bolna) totalt 3374 millioner (2023-kroner).
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
2019

E6 Helgeland nord © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Alf-Tore Angelsen

Delprosjektleder
Telefon:
91656231
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre