Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Kontrakten innebærer prosjektering og bygging av 10,3 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien på vestsiden av Trofors.

Statens vegvesen har offentliggjort og lyst ut kontrakten på å bygge den første delen av ny E6 gjennom Helgeland sør. Det skal bygges to tunneler (2000 og 90 meter lange), to store bruer (387 og 150 meter lange), kanaliserte og ukanaliserte kryss, avkjørsler, flere større og mindre konstruksjoner, stopplommer og landbruksveier. Ny E6 skal bygges for fartsgrense på 90 km/t og med en vegbredde på 8,5 meter.

I Svenningåsen har det vært gruvedrift på starten av 1900-tallet, og her er det gruveganger som vil komme i kontakt med ny E6. Området vil kreve særlig aktsomhet på flere fagfelt.

Prekvalifisering

Gjennom prekvalifisering blir det valgt ut inntil tre-fire entreprenører. Deretter vil entreprenørene konkurrere på oppdrag gjennom egne avrop innenfor rammeavtalen.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen satser på kontraktsignering til våren.

– Planen er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og at arbeidet kan starte i løpet av sommeren neste år. Kontraktsmodellen er prekvalifisering med forhandling, og vi vil legge vekt kvalitet, gjennomføringsevne og pris. Vi håper denne kontrakten er interessant for store deler av entreprenørbransjen, sier Nyland.

Tidsplan

  • Kunngjort 6. november 2020
  • Frist for forespørsel om deltakelse (prekvalifisering) 14. desember 2020
  • Kontraktsignering før ferien 2021
  • Ferdigstillelse 30.06.2025

Vegvesenet holder digitalt informasjonsmøte via Teams om konkurransen 26. november. Interesserte må melde seg til kontaktpersonen.

Kontaktperson:

  • Byggeleder Stian Pedersen Rystad, telefon 950 18 513 

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland