Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet er ett av tre finalister i konkurransen som arrangeres av fagmagasinet Byggeindustrien.

Det er Hæhre Entreprenør AS som har nominert prosjektet i kategorien Årets Anlegg 2019.

–Vi synes det er stor stas å være blant finalistene. Konkurransen om denne prisen er hard, for det bygges mye i Norge og det er mange potensielle kandidater der ute, sier fungerende prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

E6 Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland. Det omfattet bygging og utbedring av drøye seks mil europaveg mellom Mo i Rana og Saltfjellet, og sto ferdig i november i fjor etter drøye fire års byggetid.

Steinar Livik er prosjektleder for E6 Helgeland

Tett samarbeid hele veien

Prosjektet er gjennomført etter en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenør ansvar både for prosjektering og bygging, i tillegg til drift og vedlikehold etter ferdigstillelse.

–Vi involverte entreprenøren på et tidlig tidspunkt, og har samarbeidet tett for å finne måter å gjøre sluttproduktet bedre på. Optimaliseringen skjedde både i en dialogfase forut for kontrahering og gjennom hele byggetiden, forteller Livik.

Resultatet av måten å jobbe på er et bedre produkt enn opprinnelig forutsatt. Blant annet har større deler av det nye veganlegget fått fartsgrense 90 km/t, ikke 80 som opprinnelig planlagt.

Det er Hæhre som har bygget den nye vegen. Her på nye Krokstrand bru ved Saltfjellet, under åpningen av de siste parsellene i november i fjor.

Helgelandsmodellen

E6 Helgeland nord er et produkt av det gode samarbeidet mellom fire parter, sier prosjektlederen: Statens vegvesen, totalentreprenør Hæhre, prosjekterende rådgiver Aas-Jakobsen og Rana kommune.

–Det er dette som er Helgelandsmodellen. På anlegget har vi utviklet prosjektet gjennom byggetiden, mens Rana kommune har vært smidige og snudd seg fort når våre endringer ute i linja har krevd politisk klarsignal. Et slikt firepartssamarbeid var særegent og nytt da vi startet, men i dag er denne tilnærmingen vanligere.

E6 Helgeland nord er én av tre finalister i kategorien Årets Anlegg 2019. De andre to er kraftverkutbyggingen Vamma 12 og vegprosjektet E18 Rugtvedt–Dørdal. Vinneren vil bli kunngjort 25. mars under Byggedagene 2020.

Les mer på bygg.no

I november 2019 åpnet de siste parsellene i delprosjektet E6 Helgeland nord. Dette er Krokstrand bru ved foten av Saltfjellet. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland