Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag den 13. juli starter sommerferien på anlegget E6 Helgeland nord. For trafikantene betyr det bedre fremkommelighet de neste ukene.

Aktiviteten trappes ned mot onsdag, og utpå ettermiddagen fjernes alt av arbeidsvarsling. Reduserte fartsgrenser, midlertidig stengninger og lysreguleringer opphører.

- Vanligvis har vi en del sprengningsaktivitet både sør og nord for Mo i Rana, som fører til at vegen tidvis er stengt gjennom dagen. Men de neste tre ukene vil hele strekningen være åpen for fri ferdsel, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Fra før av er det sommerferie for arbeiderne i Korgfjelltunnelen og tunnelene i Finneidfjord. Fremkommeligheten på E6 gjennom større deler av Helgeland er med andre ord god de neste ukene.

Onsdag 3. august er ferien over, og i løpet av et par dager blir det igjen full aktivitet i fire av de i alt ti parsellene som utgjør prosjektet E6 Helgeland nord.

Her er status for E6 Helgeland nord så langt

Parsell 1 – Urlandå-Skamdal

Lengst sør i parsellen er nå om lag én kilometer ny veg ferdigstilt, med sort dekke og rekkverk, og trafikken er flyttet over på den nye vegen. Hæhre Entreprenør er i gang med byggingen av den nye brua over Skamdalselva. Den skal være ferdig innen årsskiftet, mens hele parsellen skal være ferdig neste høst.

Parsell 2 – Fallheia-Sandheia

Drivingen av tunnelen ved Reinforshei går mot slutten. Hæhre har boret seg ca. 460 meter inn i fjellet, og det gjenstår ca. 160 meter. Gjennomslaget skjer etter planen i uke 34, altså tredje uka i august.

Parsell 3 – Ilhullia-Tjæraskaret

Mellom Nevermoen og Storforshei skal nye E6 gå omtrent som i dag. Derfor bygger Hæhre nå en interimsveg parallelt med europavegen, hvor trafikken skal gå mens nye E6 bygges. Når parsellen er ferdig skal interimsvegen fungere som samleveg, for å redusere antallet avkjørsler fra E6. Over sommeren blir det full byggeaktivitet også i denne parsellen.

Parsell 4 – Tjæraskaret-Eiterå

Her skal nye E6 delvis gå i en ny korridor. Byggingen pågår for fullt, og den nye vegkorridoren er godt synlig for trafikantene, blant annet ved Eiterå. 

Se dronefilm fra parsell 1

Videoen under er tatt over parsellen Urlandå-Skamdal, sør for Mo i Rana. Opptakene ble gjort i juni og gir et godt blikk på byggeaktiviteten som pågår. Til neste år åpner den 4,3 kilometer lange strekningen for trafikk. Filmen er produsert av Se-Nor AS.

Se film fra parsell 1

Bildet er tatt med drone lengst sør i parsell én, Urlandå-Skamdal.
Trafikantene merker godt den store byggeaktiviteten både nord og sør for Mo i Rana. De neste ukene er det imidlertid sommerferie, og vegene åpnes for fri ferdsel. Dette bildet er tatt lengst sør i parsell én, strekningen Urlandå-Skamdal. Foto: Se-Nor AS
Aktuelt for fylke(r): Nordland