Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 var lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble oppdaget feil i planbeskrivelsen og bestemmelsene og pga. dette er planen nå trukket tilbake.

Planen vil bli annonsert og lagt ut på ny høring senere i sommer.

Aktuelt for fylke(r): Nordland