Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Om en måned starter innkrevingen i bomstasjonene i prosjektet E6 Helgeland sør.

Innkrevingsstart er 1. september 2017. Det er tre bomstasjoner, og takstene er disse:

 

Svenningvatn

Kommunegrense Grane/Vefsn

Forsmo

Lette kjøretøy

31,00

31,00

26,00

Tunge kjøretøy

93,00

93,00

78,00

Biler i kjøretøykategorien M1, som vil si de fleste campingbiler og enkelte personbiler med totalvekt over 3500 kilo, betaler takst for lette kjøretøy. En AutoPASS-avtale gir ti prosent rabatt på gjeldende takster.

Kartet nederst i saken viser hvor bomstasjonene står.

Slik tegner du AutoPASS-avtale

Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Derfor må du tegne avtale med et selskap som gjør det, for eksempel Helgeland Veiutvikling AS, som du kan tegne avtale med her.

Du bestemmer selv hvilket bompengeselskap du tegner avtale med. Oversikt over bompengeselskapene i Norge finner du her.

Elbiler må også ha brikke

Elektriske biler er fritatt for å betale bompenger, men dette forutsetter at du har AutoPASS-brikke i bilen. Har du elbil er det derfor viktig at du registrerer deg og bestiller brikke. Andre fritak forutsetter også AutoPASS-avtale. Du finner mer informasjon om dette i AutoPASS-brosjyren som du kan laste ned i margen til høyre i denne saken.

Brosjyren blir for øvrig distribuert til alle husstander og virksomheter i kommunene Vefsn og Grane i løpet av uke 32.

Har du allerede AutoPASS?

I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bommene i prosjektet E6 Helgeland sør.

Hvis du trenger mer informasjon, eller hjelp til å tegne avtale, ta kontakt med Nordland Bompengeselskap AS.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland