Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til detaljregulering for E6 Mjåvatn–Angermoen–Skjåmyra i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 25.11.2015 – 11.01.2016.

Plandokumenter

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte. De er tilgjengelige:

  • som vedlegg til denne siden
  • www.vefsn.kommune.no 
  • som papirutgave av planbeskrivelse og illustrasjonshefte er utlagt i Statens vegvesen sine lokaler på Øya og Rådhuset i Mosjøen.

Velkommen til folkemøte

Statens vegvesen inviterer til åpent møte onsdag den 9. desember, klokken 19:00. Her vil vi fortelle om planforslaget, ta imot innspill og svare på spørsmål. Folkemøtet arrangeres på Hatten Bygdehus.

Merknader

Hvis du har merknader eller innspill til planforslaget, sender du dem til oss innen 11. januar 2016:

  • ,
  • eventuelt Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ

Har du spørsmål?

Ta kontakt med planleggingsleder Børge Johnsen på telefon 75 11 48 36 / 918 31 718 eller på epost: .

Aktuelt for fylke(r): Nordland