Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Veritas og ÅF Advansia gjennomgår delprosjektene E6 Helgeland sør og Brattåsen-Lien.

Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av de siste delprosjektene i pakken E6 Helgeland er nå i gang. Finansdepartementet har gitt oppdraget til Det Norske Veritas og ÅF Advansia. 

- De skal gjennomgå prosjektdokumentene, blant annet de kostnads- og usikkerhetsberegningene vi har gjennomført, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.
 

Forutsetning for stortingsbehandling

Opplegget med ekstern kvalitetssikring ble innført i år 2000, og gjelder for alle prosjekter med kostnadsoverslag over 750 millioner kroner. KS2 må gjennomføres før en proposisjon kan legges frem for Stortinget. Delprosjektet E6 Helgeland nord ble kvalitetssikret på samme måte i 2013. 

Mens KS2-prosessen pågår, jobber prosjektledelsen med ferdigstillelse av konkurransegrunnlagene.

- Når Stortinget har behandlet proposisjonen for de to delstrekningene, er vi klare til å sette i gang, sier prosjektleder Nyland.

E6 Helgeland sør og Brattåsen-Lien er to av tre delprosjekter i vegpakken E6 Helgeland. Til sammen er de beregnet å koste drøye 3,7 milliarder kroner (2014).

Aktuelt for fylke(r): Nordland