Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for strekningen Lille Majavatn–Brenna på E6 i ut til offentlig ettersyn. høringsfrist 27. april 2018.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette standardklasse H3 og 90 km/t på hele strekningen. Reguleringsplanen vil også rette opp noen små avvik mellom gjeldende plan og det som er prosjektert og bygd. Reguleringsendringen medfører ikke stenging av avkjørsler.

Planforslaget

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 16.03–27.04.2018. På følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Grane kommune, rådhuset, Trofors og
  • Statens vegvesen Region nord, Mosjøen

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere blir også varslet pr. brev.

Merknader

Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 27.04.2018. Merknader sendes til:

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • e-post:


Spørsmål kan rettes til: Statens vegvesen Region nord: Svein Bjørgo Larsen, tlf: 75 55 29 41/909 42 136, eller e-post:

Aktuelt for fylke(r): Nordland