Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

I snitt drøyt hundre personer møtte opp på hvert av folkemøtene i forbindelse med planlegging av fem mil ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

I alt fire folkemøter, med til sammen flere hundre fremmøtte, er nå over. Prosjektleder for planleggingen av ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer, Bernt Arne Helberg, er svært fornøyd med både oppslutningen og engasjementet.

- Det har i snitt vært i overkant av hundre personer på hvert møte. Engasjementet har vært upåklagelig og det har kommet mange og gode spørsmål knyttet til dette prosjektet. Det er tydelig at fremtidig E6 er noe mange er opptatt av, og det setter vi stor pris på, sier Helberg.

Fem mil, fire felt og fartsgrense på 110 km/t
Det er Stortinget som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å planlegge fem mil ny E6. Statens vegvesen planlegger slik at vegen kan bygges med fire felt og ha ei fartsgrense på 110 km/t. En slik veg vil redusere kjøretida for personbiler med 10-12 min. I fjor vår varslet vi oppstart av planleggingen. I løpet av det siste året har vi, i henhold til plan- og bygningsloven, utredet flere alternativ for hvor fremtidig E6 kan ligge og sett på fordeler og ulemper med disse alternativene.

- Nå nærmer vi oss ei faglig anbefaling på deler av strekningen. På noen steder står vi med to alternativ og vi trenger noe tid ennå for å vurdere hvilken løsning som samlet sett er best, sier Helberg.

Statens vegvesen skal levere sin faglige anbefaling til planmyndigheten, som er kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer, til jul. Deretter er det opp til kommunene å vedta kommunedelplanen.

Her er presentasjonen fra møtene
Folkemøtet i Steinkjer
Folkemøtet i Inderøy
Folkemøtet i Verdal
Folkemøtet i Levanger

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag