Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport.

Det skal lages en reguleringsplan med utgangspunkt i dagens E6 gjennom Kirkenes. I sentrumsområdet er det både riksveg (E6), fylkesveger (fv. 366 og 367) og kommunal veg. Arbeidet må derfor forankres i Sør-Varanger kommunes planer for området og et samarbeid med kommunen i prosjektgjennomføringen. Prosjektet er en videreføring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for E6 Høybuktmoen–Kirkenes

Kirkenes sentrum. Foto.
Kirkenes sentrum. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
51 millioner
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2022

E6 Kirkenes sentrum - trafikksikkerhetstiltak © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Maria Haga

planprosessleder
Telefon:
90110921
E-post:

Knut Hågensen

prosjektleder
Telefon:
99242385
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre