Reguleringsplan forventes sendt ut på høring i desember 2023.

Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport.

Det skal lages en reguleringsplan med utgangspunkt i dagens E6 gjennom Kirkenes. I sentrumsområdet er det både riksveg (E6), fylkesveger (fv. 366 og 367) og kommunal veg. Arbeidet må derfor forankres i Sør-Varanger kommunes planer for området og et samarbeid med kommunen i prosjektgjennomføringen. Prosjektet er en videreføring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for E6 Høybuktmoen–Kirkenes

Kirkenes sentrum. Foto.
Kirkenes sentrum. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
51 millioner
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
Høst 2026

E6 Kirkenes sentrum - trafikksikkerhetstiltak © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Hågensen

prosjektleder
Telefon:
99242385
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre