Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen planlegger ny storhavn i Høybukta vest sammen med Kystverket og Sør-Varanger kommune. I januar 2016 besluttet Regjeringen at Høybukta vest er statens foretrukne lokalisering for ny havn i Kirkenes, i tråd med anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) som ble levert i 2015.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utviklingsmuligheter, og tungtrafikken gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som attraktiv by. En ny havn skal ta høyde for utvikling 30-50 år fram i tid, og gi rom både for offentlig havn, forsyningsbase for petroleumsindstrien, bulkhavn og containehavn med tilknytning til jernbane fra Finland.

Utkastet til reguleringsplan for området skal etter planen være ferdig høsten 2019.

Slik kan de ulike funksjonene plasseres i en ny storhavn i Høybukta vest. Foto: Multiconsult
Ny havn Kirkenes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Ny havn Kirkenes