Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Arbeidet med reguleringsplan for ny havn ble avsluttet før det forelå et forslag til reguleringsplan.

Statens vegvesen planlegger ny storhavn i Høybukta vest sammen med Kystverket og Sør-Varanger kommune. Nå har Multiconsult laget forslag til hvordan de ulike havnefunksjonene og jernbanen kan plasseres i forhold til hverandre.

I januar 2016 besluttet Regjeringen at Høybukta vest er statens foretrukne lokalisering for ny havn i Kirkenes, i tråd med anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) som ble levert i 2015.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utviklingsmuligheter, og tungtrafikken gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som attraktiv by. En ny havn skal ta høyde for utvikling 30-50 år fram i tid, og gi rom både for offentlig havn, forsyningsbase for petroleumsindstrien, bulkhavn og containehavn med tilknytning til jernbane fra Finland.

Utkastet til reguleringsplan for området skal etter planen være ferdig høsten 2019.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Ny havn Kirkenes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31/33, BODØ
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Ine Hilling

Prosjektleder
Telefon:
41 66 78 58
E-post:

Sist oppdatert: