Havnedesign med store framtidsmuligheter

— En ny storhavn i Kirkenes kan gi rom for både vertfsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane, i tillegg til offentlig havn.

Presenterer skisser for ny havn Kirkenes

— Statens vegvesen og Multiconsult presenterer de første skissene for hvordan en ny havn i Høybukta vest kan se ut. Planene tar høyde for utviklingsmuligheter 30-50 år fram i tid, og har både rom for offentlig havn, verftsindustri, forsyningsbase for petroleumsindustrien, bulkhavn og containerhavn med tilknytning til jernbane fra Finland.

Planlegger en fleksibel storhavn i Kirkenes

— Forsyningsbase for petroleumsnæringa, containerhavn for shipping mellom Asia og Europa, verftsindustri eller oljeomlasting? Den internasjonale storhavna som planlegges i Kirkenes skal helst ha plass til alt. Samtidig er det ingen som vet hvordan framtida ser ut.

Havneplanleggingen i Kirkenes i rute

— Det konkrete arbeidet med å designe ny havn i Høybukta vest er i gang. Multiconsult har fått oppdraget med å bistå med den havnefaglige delen av planen, og tirsdag har konsulentene sin første befaring i området sammen med prosjektgruppa fra Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune.

Søker havnedesigner til Kirkenes

— Til arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny havn i Høybukta vest vil Statens vegvesen engasjere en spesialist på havnedesign.

Utvider planområdet for Høybukta vest

— Statens vegvesen utvider planområdet for arbeidet med havn og veg til havn i Høybukta vest i Sør-Varanger. Det er gjort en utvidelse av sjøarealet i nordvest, hvor det er trukket linjer til Steinskjæret. I tillegg er et område på østsiden og sørsiden som først var utelatt, nå inkludert i planområdet.