Åpent møte om Høybukta-planlegging

— Onsdag kveld arrangerer Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune åpent møte i Kirkenes om planleggingen av ny havn i Høybukta vest. I tillegg blir det åpen kontordag, der alle som ønsker kan stille spørsmål.

Kirkenes havn i Nasjonal transportplan

— Staten vil bidra med penger til adkomstveg til ny havn i Kirkenes, slår regjeringen fast i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Starter planlegging av Høybukta vest

— Arbeidet med å planlegge ny havn på Høybukta vest i Sør-Varanger er i gang. Varsel om planoppstart er i dag sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 25. august.

Varsel om oppstart av planarbeid høring av planprogram

— Statens vegvesen og Kystverket skal i samarbeid med Sør-Varanger kommune i gang med å lage en detaljregulering for ny havn i Høybukta vest med tilknytning til E6. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Samarbeidsavtale om planlegging av Høybukta vest

— Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om planlegging av stamnett-terminal i Høybukta vest, inkludert vegforbindelse til E6.

- Godt grunnlag for Kirkenes-satsing

— Regionvegsjef Torbjørn Naimak er glad for at regjeringen har tatt en beslutning som legger til rette for satsing på en ny storhavn i Kirkenes.

Kvalitetssikringsrapport er klar

— Konseptvalgutredningen har vært til ekstern kvalitetssikring, og saken ligger nå til politisk behandling i Samferdselsdepartementet.

Utfordringer og muligheter i Kirkenes

— Regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Frode Kjersem i Kystverket skriver om problemstillinger rundt stamnett-terminalen i Kirkenes. Begge deltar på Kirkeneskonferansen som pågår nå.