Konseptvalgutredningen har vært til ekstern kvalitetssikring, og saken ligger nå til politisk behandling i Samferdselsdepartementet.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Konseptvalgutredning for E6 Høybuktmoen – Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Finnmark handler om utvikling av transportinfrastrukturen i Kirkenes-området. KVU Kirkenes beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes med nødvendig veitilknytning. KVU-en berører flere sentrale problemstillinger i Kirkenesområdet, også utover det som handler direkte om samferdsel. Dette gjelder særlig næringsutvikling, Forsvarets behov og reindriftsnæringen. 

Etatenes forslag til løsning har nå vært til ekstern kvalitetssikring (KS1).  Denne ble utført av kvalitetssikringsgrupperingen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS.

Les hele rapporten her.

Samferdselsdepartementet har dessuten gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget. 

Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. Disse vil danne grunnlag for regjeringens behandling av valg av overordnede linjer for videre planlegging i Kirkenes-området.

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark