Kirkenes-utredningen ut på høring

— Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende Konseptvalgutredningen for Kirkenes ut på høring. Sør-Varanger kommune, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen, Sametinget og en lang rekke bedrifter er invitert til å si sin mening om planene for ny storhavn i Kirkenes.

Anbefaler ny storhavn i Kirkenes

— Statens vegvesen og Kystverket anbefaler etablering av en ny stamnett-terminal på vestsida av Tømmerneset ved Kirkenes. En ny storhavn av denne typen kan bidra til vekst i næringslivet i hele Barentsregionen og styrke Kirkenes som transportknutepunkt. Samlokalisering og flytting av maritime aktiviteter vil også bedre bymiljøet i Kirkenes sentrum.

Presenterer ny havneløsning for framtida

— Statens vegvesen anbefaler at maritime aktiviteter i Kirkenes samlokaliseres i en felles stamnett-terminal som dimensjoneres for å betjene næringslivet i Barentsregionen i mange tiår framover.

Vurderer tre havneløsninger i Kirkenes

— Statens vegvesen vurderer tre mulige plasseringer for stamnett-terminal i Kirkenes, og har anslått kostnader for de ulike alternativene.

Verkstedrapporten er klar

— Nå er alle innspill om behov og forslag til løsninger for framtidas Kirkenes samlet i en rapport.

Verksted om havn og framtid

— Spørsmålet om plassering av stamnett-terminal sto sentralt da næringsliv, offentlige myndigheter og andre transportbrukere møttes for å komme med ideer og innspill til framtidas Kirkenes.

Presenterte utfordringene i Kirkenes

— Kombinasjonen av lokale behov og mulighetene som internasjonalt knutepunkt er en utfordring i arbeidet med framtidsutredningen for Kirkenes.

Kirkenes mot år 2035

— Kirkenes er i en spesiell nasjonal og internasjonal posisjon. Det byr på helt spesielle utfordringer og muligheter, skriver Torbjørn Naimak i denne kronikken om Statens vegvesens arbeid med framtidsutredningen for Kirkenes.

Skal jobbe med sentrumsutvikling

— Flere skal gå, sykle og ta bussen i Kirkenes. Det er et av målene for framtidig transport i Kirkenes.