Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Multiconsult presenterer de første skissene for hvordan en ny havn i Høybukta vest kan se ut. Planene tar høyde for utviklingsmuligheter 30-50 år fram i tid, og har både rom for offentlig havn, verftsindustri, forsyningsbase for petroleumsindustrien, bulkhavn og containerhavn med tilknytning til jernbane fra Finland.

Selve kaifronten kan bli inntil 3,5 kilometer. Innenfor vil det være mulig å plassere et offentlig havneområde som tilsvarer Breivika havn i Tromsø, en forsyningsbase som nesten tilsvarer Polarbase i Hammerfest, bulkhavnløsning som i Narvik og en containerhavn på størrelse med containerterminalen i Gøteborg.

Inviterer til dialog

- Reguleringsplanen skal vise hvilke muligheter vi har, og hvordan ulike funksjoner kan plasseres i forhold til hverandre. Dette er ikke noe ferdig forslag, men et grunnlag for videre dialog med mulige interessenter, sier prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark. Onsdag 24. oktober presenterer hun status for arbeidet så langt for formannskapet i Sør-Varanger, sammen med Rikard Karlstrøm fra Multiconsult.

I møtet presenteres flere alternative plasseringer av de ulike havnefunksjonene i Høybukta vest, og også alternativer for atkomst fra E6 og fra ny jernbane til Finland.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen og Kystverket i oppdrag å planlegge ny storhavn i Høybukta vest, i samarbeid med Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune. Staten finansierer arbeidet med reguleringsplanen. Det er gjort svært omfattende undersøkelser av grunnforholdene og strømningsforholdene i fjorden.

Store visjoner

I forbindelse med arbeidet er det også gjort grove anslag av kostnader med å bygge ut Høybukta vest, blant annet for å finne ut hva slags havnedesign som kan være mest rasjonell med tanke på en trinnvis utbygging. Anslagene varierer mellom 8 og 11 milliarder kroner. Det vil blant annet være store kostnader med å ta ut masse fra området for å gi plass til ny havn. 

- Dette er store beløp, men dette er investeringer som vil bli fordelt på flere aktører og kanskje over flere tiår. Samtidig planlegges det jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, noe som vil koste flere titalls milliarder. En forutsetning for jernbaneutbygging, er at Kirkenes får en ny storhavn som kan håndtere et internasjonalt containermarked, sier prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen.

- Vårt oppdrag er å tenke visjonært og ta høyde for store utviklingsmuligheter innenfor ulike felt. Samtidig skal vi lage en konkret plan som viser hvordan havna kan bygges ut trinn for trinn. Dette skal gi potensielle interessenter et grunnlag å gå videre på, sier prosjektlederen.

Etter planen skal utkastet til reguleringsplan for området være ferdig høsten 2019.

Slik kan den nye storhavna i Høybukta vest se ut. Illustrasjon: Multiconsult Foto: Multiconsult
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark