Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Dette er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige sikringstiltak, da en tunnelløsning er ansett som den permanente løsningen. Tunnelløsning er ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan.

Bakgrunn for arbeidene var gjentatte skredhendelser og nedfall fra bergskjæringer, samt utglidinger og erosjonsskader på vegfylling.

Arbeidene ble gjort med bakgrunn i grundige kartlegginger og en egen geologisk fagrapport.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Snåsa
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
1100
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
April 2023
Antatt åpnet:
August 2023

E6 Langnesberga © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Byavegen 21, 7725 Steinkjer

Kontakter

Per Fladvad

Byggeleder
Telefon:
90835679
E-post:

Sist oppdatert: