Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er 5 tilbydere som har levert tilbud i konkurransen om midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune.

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet. Årsaken til arbeidene er flere skredhendelser og nedfall fra bergskjæringene på denne strekningen.

Bilde fra tidligere skred på E6 Langnesberga.
Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen har mottatt tilbud fra følgende entreprenører: 

Merverdiavgift kommer i tillegg.

Tilbyder:

Kroner:

Gjerden Fjellsikring AS 

21 031 800,00,- 

Winsnes Maskin & Transport AS

21 233 356,00,- 

Mesta AS

23 734 382,90,- 

Norsk Bergsikring AS

23 804 490,00,- 

AF Decom AS    

32 370 783,75,- 

 – Vi skal nå kontrollere og vurdere de innkomne tilbudene opp mot kriteriene i utlysningen av oppdraget, sier byggeleder Per Fladvad i Statens vegvesen.  
 
Det tas sikte på å gjøre et valg av entreprenør innen cirka en måned. 
 
– Vi er godt fornøyde med antallet tilbydere som har meldt interesse for dette oppdraget, sier Fladvad. 

Om arbeidene som skal gjøres:

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise. 
  • Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet.  
  • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet). 
  • Omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder. 
  • Erosjonssikringen omfatter ca. 1400 m2 av vegfyllingen mot Snåsavatnet. 
  • Det er mål om oppstart av arbeidene etter påske og fristen for ferdigstilling er 31. oktober 2023.
  • Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760. 

Mer informasjon: 

Tidligere pressemelding: 

Prosjektside på vegvesen.no: