Konseptvalgutredningen er avsluttet

"Trondheimsveien” innbefatter E6 mellom Oppland grense og Jaktøyen i Melhus, en strekning på 145 km, og rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg, en strekning på 14 km.

Prosjekter som er eller har vært under planlegging eller bygging på strekningen

  • E6 Trondheim–Melhus (Miljøpakken) Ferdig
  • E6 Ulsberg–Melhus (Miljøpakken) Ferdig
  • E6 Soknedal
  • Rv. 3 Hedmark grense–Nåverdalsbrua Ferdig

Kart E6 Oppland gr-Jaktoyen

Gå videre