Prosjektet omfatter utbedring og bygging av ca. 20 km ny E6 fra Sørelva nord på Saltfjellet ned til Borkamo i Saltdal kommune.

Dagens veg er smal og uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger. Vinterstid skapet dette dårlig framkommelighet mellom 90-sonen på Saltfjellet og 90 sonen i Saltdal.

Deler av vegfyllingene i ny E6 trasse er allerede påbegynt, planert med stein i fra Kjernfjelltunnelen (Rv. 77 Storjord-Riksgrensen) som ble bygget av Statens vegvesen og tatt i bruk i oktober 2019. I tillegg er alt arbeid med reguleringsplaner gjennomført.

I september 2021 vedtok Regjeringen å overføre prosjektet E6 Sørelva-Borkamo fra Statens vegvesen til Nye Veier AS. Det er opp til Nye Veier AS å beslutte når utbyggingen av prosjektet skal gjennomføres.

Kontakt Nye Veier AS

Telefon:

E-post:

Vei:
E6
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Saltdal
Fylker:
Nordland
Lengde:
20000 meter
Omfang:
20500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1000 millioner

E6 Sørelva–Borkamo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Telefon:

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: