Planprogram, fastsatt av kommunen 24. juni 2014 ligger til grunn for reguleringen.

Reguleringsplanen for strekningen Sørelva–Viskis ble vedtatt av Saltdal kommune 18. 06 2020.

Detaljregulering av strekningen Hestbrinken–Borkamo ble vedtatt av Saltdal kommune 09.11.2017.

Detaljregulering av strekningen mellom Viskis og krysset med rv. 77 ble vedtatt av Saltdal kommune 17.06.2015.