Åpent orienteringsmøte

— I forbindelse med planarbeidet holdes et åpent informasjonsmøte på Saltdal turistsenter AS, Storjord onsdag 12. mars kl. 1800–2000.

Varsel om oppstart av detaljregulering med planprogram

— Statens vegvesen vil i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7, 4-1 og 12-8, og i samarbeid med Saltdal kommune, starte detaljregulering av E6 mellom Sørelva og Borkamo. Reguleringen vil også omfatte deponiområder.