Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

14. mars holdt Statens vegvesen åpent folkemøte om bygging av ny E6 fra Megården til Mørsvikbotn. Les våre svar på spørsmål vi fikk.

Under møtet ble det stilt spørsmål fra deltakere som fulgte møtet som ble direktesendt på nett via Teams. Disse spørsmålene er besvart skriftlig, og kan leses under.

Spørsmål fra chat med skriftlig svar

Spørsmål:
Skulle gjerne sett veiforslag fra hengebrua/tunnel mot Styrkesnes?

Svar:
Se vedlagt utklipp fra modellen:

Fra ny E6 bygges det ny forbindelsesveg til fv. 7500. Forbindelsesvegen knytter vegen mot Styrkesnes til ny veg.
Fra ny E6 bygges det ny forbindelsesveg til fv. 7500. Forbindelsesvegen knytter vegen mot Styrkesnes til ny veg.

Spørsmål:
Er det planlagt opparbeiding av nye avkjørsler, parkeringsplasser og videre ødelagte adkomstveier der den nye veien blir lagt rett over dagens avkjørsler og parkeringsplasser?

Svar:
Når Statens vegvesen planlegger ny veg må alle de som har eksisterende adkomstrettigheter sikres disse, dvs. dersom noen mister en eksisterende avkjørsel må den erstattes. Konkret plassering av både avkjørsler etc. kommer frem i planforslaget som senere sendes ut på offentlig ettersyn/høring. I forbindelse med offentlig ettersyn høring er det mulig å komme med merknader til konkrete løsninger som vises i planforslaget.


Spørsmål:
Er det vurdert en annen trase fra området slutten av Bonnådalen/begynnelsen av Horndalsvatnet som går høyere opp i terrenget og i en rettere linje ï henhold til nytt alternativ RL_C ?

Svar:
En slik trasé vil være en ugunstig veglinje med tanke stigningsforhold ettersom man må komme seg opp i terrenget. Hensikten med prosjektet er å øke samfunnsnytten og skissert alternativ oppfyller ikke kravene om økt samfunnsnytte.


Spørsmål:
Etter møtet på Kobbelv vertshus i 2016, sendte jeg innspill til Statens vegvesen. Må disse gjentas, eller er de notert en gang for alle?

Svar:
Selv om vi har vedtatte planer fra 2016/2018 har vi startet opp en helt ny planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dersom grunneiere eller andre berørte vil ivareta sine interesser er det nødvendig med å sende inn innspill/merknader til planarbeidet selv om dette ble sendt inn i forbindelse med tidligere planprosesser. 

Aktuelt for fylke(r): Nordland