Her kan du se presentasjoner av prosjektet.

Regjeringen har nå bestemt at den videre planleggingen av nye E6 gjennom Sørfold skal ta utgangspunkt i konseptet med bru over Leirfjorden. Video: Statens vegvesen.
Prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn Video: Statens vegvesen.
Presentasjon av parsellen Sommerset–Tverrdalen Video: Statens vegvesen.

E6 Megården-Mørsvikbotn