Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen nærmer seg ferdigstillelse.

Åpningsdatoen er nå satt: 2. februar 2018.

- E6 over fjellet har i årevis vært en problematisk strekning, spesielt for næringstransporten på vinterstid. Snart kan trafikantene ta det nye veganlegget i bruk, noe som vil bedre fremkommeligheten betydelig. I tillegg er den nye vegen et viktig bidrag til trafikksikkerheten, sier fungerende prosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

De neste ukene vil gå med til testing av sikkerhetssystemene i tunnelen.

Ny helårsrasteplass

- Når vi åpner den nye vegen i februar vil det bare gjenstå småplukk her og der, hovedsakelig av kosmetisk art. Dette blir gjort i løpet av våren, sier Dahle.

Prosjektet omfatter også byggingen av en rasteplass på vestsiden av fjellet, med toalett og oppstillingsplasser for både lette og tunge kjøretøy. Arbeidet med denne starter til våren, og vil være ferdig på høsten.

Tryggere og kortere E6

Sørkjostunnelen er 4,6 kilometer lang. Den er utstyrt med brannslukkere, nødtelefoner, nødnett og DAB. Vegtrafikksentralen (VTS) vil overvåke tunnelen døgnet rundt, og kan stenge den for trafikk i nødsituasjoner.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfatter ellers bygging av ca. 2,8 kilometer veg i dagen, inkludert strekningen Langslett-Sørelva og krysset E6/fv. 866.

Entreprenør i prosjektet er Skanska, som overtok anlegget etter at OSSA ble løst fra sin kontrakt i mars 2015. Målselv Maskin AS har bygget vegen fra Sørkjosen til tunnelpåhugget i Jubelen, pluss forskjæringen på vestsiden. Aventi Installation står for elektroarbeidet.

Sørkjostunnelen er stort sett ferdig, og blir åpnet for trafikk 2. februar. Her jobber entreprenøren med oppsett av rekkverk. Foto: Henning Walter Larsen
Sørkjostunnelen er 4,6 kilometer lang. Den nye veglinja er tegnet inn i grått i kartet. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark