Reguleringsplan på høring

— Nå legges detaljregulering for ny kontrollstasjon på Stormyra ut på høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er satt til 5. mai 2017.

Åpent informasjonsmøte

— Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte i forbindelse med planarbeidet for reguleringsplaner E6 Stormyra–Bjerkvik og E6 Kontrollstasjon Stormyra.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Narvik kommune utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning og planprogram for E6 kontrollstasjon Stormyra, og ber med dette om innspill til planarbeidet og forslag til Planprogram.