Den nye brua er 260 meter lang og har et hovedspenn på 234 meter.

Den gamle E6-brua fra 1948 var smal med restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.

Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveger.

Den nye brua er en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua ligger 100 meter oppstrøms fra eksisterende bru. Den gamle brua skal fjernes. 

Nye tana bru. Illustrasjon.
Nye Tana bru. Foto: Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Tana
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Totalkostnad:
578 millioner
Oppstart:
2016
Antatt åpnet:
2020

Tana bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Deatnodearbmi 51 Tana bru

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
E-post:

Ole Kleven

byggeleder
E-post:

Sist oppdatert: